Gwnewch addewid heddiw i ddod yn Arwr Arbedion Ynni gan helpu ffrind, aelod o'r teulu neu gymydog i newid eu tariff ynni neu gyflenwr. Dilynwch y cyfarwyddiadau isod i gael eich cynnwys yn ein cystadleuaeth i ennill peiriant golchi sy’n defnyddio ynni’n effeithlon neu un o bum popty araf.

Am gyfle i ennill:

  1. Llenwch y ffurflen syml hon
  2. Derbyn eich pecyn gwybodaeth
  3. Dywedwch wrthym pwy wnaethoch chi helpu a faint o arian y gwnaethon nhw ei arbed
Ffurflen addewid
Contact check*
Ts&Cs;*
CA privacy and cookies*
Addewid
Ffurflen addewid
Contact check*
Ts&Cs;*
CA privacy and cookies*
Addewid*

 

Noddir y gystadleuaeth hon gan